W tym miejscu znajdą Państwo publikacje dotyczące programu jakim jest AMD.

Znaleziono 3 publikacji
 • Okulistyka AMD
  Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – dane z codziennej praktyki klinicznej krajów Europy
  Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (ang. Age-related Macular Degeneration – AMD) jest przewlekłą chorobą, która dotyka około 50–70 mln osób na świecie i stanowi główną przyczynę ślepoty w populacjach krajów rozwiniętych (1). Leczeniem z wyboru neowaskularnej (wysiękowej) postaci AMD (neovascular AMD – nAMD) jest doszklistkowe podawanie w formie iniekcji leków blokujących czynniki wzrostu śródbłonka naczyń (ang. Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF) (2). W 2007 roku FDA (ang. Food and Drug Administration) zarejestrowała nieselektywny inhibitor VEGF – ranibizumab (Lucentis, Genen-tech/Novartis) (3), a w 2011 roku – aflibercept (Eylea, Regeneron Pharmaceuticals/Bayer), który dodatkowo blokuje łożyskowy czynnik wzrostu (ang. Placenthal Growth Factor – PlGF) (4, 5). Bewacyzumab (Avastin, Genentech Inc. /Roche) nie został zarejestrowany do leczenia wg wskazań okulistycznych, jest stosowany „off-label” (6). Chociaż terapia anty-VEGF jest przede wszystkim objawowa i musi być powtarzana, i tak okazała się prawdziwą rewolucją (7).
 • AMD Badania Oczy
  Co o leczeniu wysiękowego AMD powinien wiedzieć każdy okulista w 2019 r.?
  Odkąd do leczenia chorych na wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (ang. wet age-related macular degeneration – wAMD) wprowadzono doszklistkową terapię lekami blokującymi czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (ang. vascular endothelium growth factor –VEGF) poszukiwano rozwiązań, które pomogłyby zoptymalizować terapię. wAMD jest schorzeniem przewlekłym a jego wieloletnia terapia powinna przy zachowaniu bezpieczeństwa miejscowego i ogólnoustrojowego minimalizować obciążenia organizacyjne i finansowe dla samych chorych jak i ośrodków zajmujących się leczeniem.
 • AMD Oczy
  Stanowisko Konstultanta Krajowego ds. okulistyki w sprawie zastosowanie iniekcji doszklistkowych preparatu bevacizumab (Avastin, Roche) w leczeniu schorzeń siatkówki
  W przeciągu ostatniej dekady preparaty anty-VEGF w znaczący sposób zmieniły leczenie chorób siatkówki, szczególnie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz cukrzycowego obrzęku plamki...
TOP