Specjalistyczne treści dla Lekarza

Dedykowane treści przygotowywane przez specjalistów dla lekarzy, kategoryzowane na dziedziny medyczne i programy profilaktyczne

Każda treść jest oznaczana i dedykowana dla jednej z dwóch grup - pacjentów lub lekarzy. Materiały dla lekarzy dostępne są tylko po logowaniu, przedsawiają specjalistyczną wiedzę i aktualne informacje nt realizowanych w kraju refundowanych programów profilaktyczno-lekowych.

Informacje ogólne

Encyklopedia Profilaktyki w module przeznaczonym dla lekarza to dedykowane materiały merytoryczne, które przygotowano specjalnie dla lekarzy i specjalistów służby zdrowia. Dostęp do tych treści jest limitowany - jedynie zarejestrowane w systemie konta z zweryfikowanym identyfikatorem PWZ

Narzędzia i grupy danych

W ramach każdej dziedziny medycznej oraz opisywanego programu lekowego struktura zawartości układana jest w taki sposób, aby przedstawić ważne z punktu widzenia pacjenta informacje, zawierające praktyczne wskazówki profilaktyczne lub wiedzę medyczną. Najwazniejsze typy prezentowanych w portalu informacji to:

  • Artykuły przygotowywane recenzowane przez zaproszonych do współpracy wybitnych specjalistów
  • Wydarzenia medyczne istotane dla lekarzy
  • Aktualności z kraju i świata, o których warto wiedzieć
  • Dane źródłowe Ministerstwa Zdrowia podsumowujące refundowane programy
  • Dane źródłowe Narodowego Funduszu Zdrowia - różne charakterystyki świadczeniodawców
Staramy się, aby prezentowane treści były maksymalnie aktualne - ważnym celem zespółu realizującego portal jest bieżące monitorownia różnych źrodeł informacji medycznej, ich agregacja, analiza i przetworzenie w taki sposób, aby nadawały się do praktycznego wykorzystania przez lekarzy.
Regulamin portalu

Portal nie prezentuje porad medycznych - kliknij w przycisk z ikonką aby poznać szczegóły regulaminu

TOP