Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Na czym polega leczenie postaci wysiękowej AMD?

Terapia polega na podawaniu do wnętrza gałki ocznej zastrzyków zawierających innowacyjne leki (tzw. leki anty-VEGF), powodujące zmniejszenie aktywności choroby. Niestety całkowite wyleczenie nie jest obecnie możliwe, a zastrzyki muszą być powtarzane czasem przez wiele lat. U wielu chorych można jednak uzyskać dobre efekty, które pozwalają na normalne funkcjonowanie. Bardzo ważne by chorobę wykryć i zacząć leczyć jak najwcześniej, zanim dojdzie do nieodwracalnych zmian w siatkówce. Leczenie wysiękowej postaci AMD w ramach programu lekowego prowadzone jest przez specjalistów okulistów, według ściśle określonych zasad będących wynikiem wielu międzynarodowych badań klinicznych. W pierwszym roku leczenia, w zależności od stosowanego leku i aktywności choroby zazwyczaj średnio podaje się od 4 do 7 zastrzyków. W kolejnych latach ilości te mogą być podobne. Skuteczność terapii zależy także od dobrej współpracy pomiędzy pacjentem i lekarzem. Bardzo ważne by pacjenci zgłaszali się regularnie na wizyty kontrolne, które mogą być wyznaczane co 1-2. miesiące. Należy zrezygnować z palenia tytoniu.

Jakie jest postępowanie jeśli widzenie się pogarsza mimo prowadzonej terapii?

U niektórych osób obserwuje się słabszą reakcję na leczenie, co może mieć między innymi związek z dużym uszkodzeniem siatkówki jeszcze przed rozpoczęciem terapii. Czasem choroba może mieć bardzo gwałtowny przebieg lub też dochodzi do stopniowej degeneracji, bliznowacenia i zaniku w plamce żółtej. W przypadku ciężkich uszkodzeń siatkówki efekty działania leków anty-VEGF są znacznie słabsze lub leki te w ogóle nie działają. Wtedy pacjent zostaje wyłączony z programu lekowego. Jeśli lekarz uzna, że istnieje jeszcze pewna szansa odpowiedzi na leczenie, można kontynuować terapię tymi samymi rodzajami zastrzyków, w ramach jednorodnej grupy pacjentów B 84. Leczenie pacjentów w ramach tej grupy jest również finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W pozostałych przypadkach najlepszym rozwiązaniem może być odpowiednia rehabilitacja prowadzona przez przychodnie wyspecjalizowane w tym zakresie.

TOP