Członkowie zespołu koordynującego
Prof. dr hab. n. med.
Marek Rękas
Przewodniczący Zespołu

Klinika Okulistyki
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

dr hab. n. med.
Małgorzata Figurska
Zastępca Przewodniczącego

Klinika Okulistyki
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Prof. dr hab. n. med.
Marta Misiuk-Hojło

Klinika Okulistyki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

dr hab. n. med.
Anna Święch-Zubilewicz

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciałka Szklistego
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

dr hab. n. med.
Sławomir Teper

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

dr n. med.
Magdalena Ulińska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

dr n. med.
Joanna Adamiec-Mroczek

Klinika Okulistyki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

dr n. med.
Joanna Dolar-Szczasny

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciałka Szklistego
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

dr n. med.
Anna Matysik-Woźniak

Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

dr n. med.
Beata Pawlik

Klinika Okulistyki
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

TOP