Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Co to jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)?

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD- Age-related Macular Degeneration) to najczęstsza przyczyna nieodwracalnej utraty widzenia w krajach rozwiniętych. U podstawy schorzenia leżą procesy starzenia się. Na AMD chorują zazwyczaj seniorzy ale czasem też osoby młodsze - ok. 45 roku życia, będące u szczytu swojej życiowej i zawodowej aktywności.

Plamka żółta położona w tylnym biegunie oka, jest centralną i najważniejszą częścią siatkówki. Z wiekiem może dochodzić do stopniowego rozwoju zmian zwyrodnieniowych w tej delikatnej strukturze. Uszkodzenia te powodują zaburzenia widzenia: tj. pogorszenie ostrości wzroku, krzywienie się obrazu, gorsze widzenie barw. Początkowo można nie zdawać sobie sprawy z choroby (zwłaszcza jeśli drugie oko widzi dobrze) ponieważ gałka oczna nie boli i nie wykazuje żadnych widocznych niepokojących objawów.

Wyróżnia się postać suchą i wysiękową AMD. W postaci suchej dochodzi do stopniowego zaniku siatkówki w plamce żółtej i nie istnieje w chwili obecnej skuteczne leczenie dla tego typu AMD. W postaci wysiękowej (która stanowi ok. 10% wszystkich przypadków AMD) pod siatkówką powstają nowe nieprawidłowe naczynia, które bardzo łatwo krwawią oraz szybko i nieodwracalnie niszczą siatkówkę. W końcu w plamce żółtej tworzy się blizna i następuje utrata widzenia. Proces ten można w wielu przypadkach zatrzymać lub znacznie spowolnić dzięki zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

TOP