Praktyczna wiedza dla Pacjenta

Skorzystaj z praktycznych treści przeznaczonych dla pacjenta. Informacje zawarte w portalu są kategoryzowane ze względu na dziedziny medyczne i programy profilaktyczne.

Każda treść jest oznaczana i dedykowana dla jednej z dwóch grup - pacjentów lub lekarzy. Materiały dla pacjentów dostępne są bez logowania i przedstawiają najnowszą wiedzę i aktualne informacje nt realizowanych w kraju refundowanych programów profilaktyczno-lekowych.

Informacje ogólne

Encyklopedia Profilaktyki w module przeznaczonym dla pacjenta przygotowywana jest w celu dostarczenia beneficjentom służby zdrowia praktycznych treści i aktualnych informacji dotyczących realizowanych w kraju programów profilaktycznych i powiązanych z nimi dziedzin medycznych. Wiedza zamieszczana w portalu grupowana jest właśnie w ramach tych dwóch bloków - dziedzin medycznych oraz programów profilaktyczno-lekowych.

Narzędzia i grupy danych

W ramach każdej dziedziny medycznej oraz opisywanego programu lekowego struktura zawartości układana jest w taki sposób, aby przedstawić ważne z punktu widzenia pacjenta informacje, zawierające praktyczne wskazówki profilaktyczne lub wiedzę medyczną. Najwazniejszetypy prezentowanych w portalu informacji to:

  • Artykuły przygotowywane recenzowane przez zaproszonych do współpracy wybitnych specjalistów
  • Wydarzenia medyczne istotane dla pacjentów
  • Aktualności z kraju i świata, o których warto wiedzieć
  • Dane źródłowe Ministerstwa Zdrowia podsumowujące refundowane programy
  • Dane źródłowe Narodowego Funduszu Zdrowia - różne charakterystyki świadczeniodawców
Staramy się, aby prezentowane treści były maksymalnie aktualne - ważnym celem zespółu realizującego portal jest bieżące monitorownia różnych źrodeł informacji medycznej, ich agregacja, analiza i przetworzenie w taki sposób, aby nadawały się do praktycznego wykorzystania przez pacjentów.
Regulamin portalu

Portal nie prezentuje porad medycznych - kliknij w przycisk z ikonką aby poznać szczegóły regulaminu

TOP