SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO

SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO

15-278 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26

Podlaskie https://www.sniadecja.pl/
C II / C III
Klasa ośrodka
0
Kolejka oczekujących
6.35
% wniosków odrzuconych
17.53
Śr. dni do 1. iniekcji
5.76
Śr. w I roku
2.14
Śr. w II roku
1.64
Śr. w III roku
0.36
VA początkowe
0.39
VA 1 rok
0.38
VA 2 rok
0.39
VA 3 rok
0.07
zysk/utrata linii 1 rok
0.06
zysk/utrata linii 2 rok
0.07
zysk/utrata linii 3 rok

LEGENDA

Sr. dni do 1 iniekcji - do 21 dni prawidłowa , powyżej zbyt długa kolejka pacjentów oczekujących na podanie 1 iniekcji
% udział wniosków odrzuconych do zakwalifikowanych - do 10% prawidłowa (zielony) , do 20% douszczalna wymaga poprawy jakości zgłoszeń (żółty), powyżej 20% niedopuszczalny wymagane szkolenie (czerwony)
% iniekcji w JGP (B84/podań w PL) - poniżej 10% - ośrodek musi poprawić realizację (czerwony), 10-20% ośrodek leczy pacjentów z AMD (pomarańczowy), 20-60% ośrodek prowadzi również pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki oraz zakrzepem żyły środkowej i inne schorzenia (zielony)
TOP