OŚRODEK OKULISTYCZNY "TĘCZÓWKA" IWONA WITECKA-NALEWAJEK

OŚRODEK OKULISTYCZNY "TĘCZÓWKA" IWONA WITECKA-NALEWAJEK

15-121 Białystok, ul. Węglowa 6

Podlaskie
C II / C III
Klasa ośrodka
-
Kolejka oczekujących
10.53
% wniosków odrzuconych
19.94
Śr. dni do 1. iniekcji
4.06
Śr. w I roku
1.76
Śr. w II roku
0.46
Śr. w III roku
0.35
VA początkowe
0.48
VA 1 rok
0.47
VA 2 rok
0.57
VA 3 rok
0.13
zysk/utrata linii 1 rok
0.08
zysk/utrata linii 2 rok
0.13
zysk/utrata linii 3 rok

LEGENDA

Sr. dni do 1 iniekcji - do 21 dni prawidłowa , powyżej zbyt długa kolejka pacjentów oczekujących na podanie 1 iniekcji
% udział wniosków odrzuconych do zakwalifikowanych - do 10% prawidłowa (zielony) , do 20% douszczalna wymaga poprawy jakości zgłoszeń (żółty), powyżej 20% niedopuszczalny wymagane szkolenie (czerwony)
% iniekcji w JGP (B84/podań w PL) - poniżej 10% - ośrodek musi poprawić realizację (czerwony), 10-20% ośrodek leczy pacjentów z AMD (pomarańczowy), 20-60% ośrodek prowadzi również pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki oraz zakrzepem żyły środkowej i inne schorzenia (zielony)
TOP