NZOZ "VISUS" OŚRODEK OKULISTYKI KLINICZNEJ JERZY MICHNOWSKI

NZOZ "VISUS" OŚRODEK OKULISTYKI KLINICZNEJ JERZY MICHNOWSKI

15-879 Białystok, ul. Świętego Rocha 12A

Podlaskie
C II / C III
Klasa ośrodka
-
Kolejka oczekujących
21.31
% wniosków odrzuconych
26.60
Śr. dni do 1. iniekcji
4.89
Śr. w I roku
1.31
Śr. w II roku
0.76
Śr. w III roku
0.36
VA początkowe
0.30
VA 1 rok
0.36
VA 2 rok
0.39
VA 3 rok
-0.07
zysk/utrata linii 1 rok
-0.04
zysk/utrata linii 2 rok
-0.01
zysk/utrata linii 3 rok

LEGENDA

Sr. dni do 1 iniekcji - do 21 dni prawidłowa , powyżej zbyt długa kolejka pacjentów oczekujących na podanie 1 iniekcji
% udział wniosków odrzuconych do zakwalifikowanych - do 10% prawidłowa (zielony) , do 20% douszczalna wymaga poprawy jakości zgłoszeń (żółty), powyżej 20% niedopuszczalny wymagane szkolenie (czerwony)
% iniekcji w JGP (B84/podań w PL) - poniżej 10% - ośrodek musi poprawić realizację (czerwony), 10-20% ośrodek leczy pacjentów z AMD (pomarańczowy), 20-60% ośrodek prowadzi również pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki oraz zakrzepem żyły środkowej i inne schorzenia (zielony)
TOP